Pisteytys

Kuva: Jari Kuskelin

 

Sen lisäksi, että pisteisiin vaikuttaa, kumpi osapuoli taistelun voittaa, Sotahuudon pisteytys nojaa ryhmien täyttämiin pisteytyslomakkeisiin. Pisteytyslomakkeet täytetään skenaarion jälkeen sähköisesti. Tyypillistä on, että joukkueet pitävät oman keskinäisen kokouksen, jossa käyvät pistetyslomakkeessa mainittavat asiat läpi.

Joukkue mainitsee pisteytyslomakkeessa seuraavat asiat:

  • Elossaolevien pelaajien määrä
  • Ryhmän hallussa olevat liput
  • Maininnat oman ja vastustajan puolen parhaista joukkueista
  • Maininnan taistelun ratkaisijasta
  • Mahdollisia disglorioita, eli mainintoja pistemenetyksiin johtavasta toiminnasta. Näitä ovat esimerkiksi sääntörikkomukset ja epäurheilijamainen käytös.

Tarkkoja pisteytyskaavan painotuksia on vaihdettu hieman vuosittain. Tiedotamme ennen tapahtumaa, tullaanko viime vuoden painotuksiin tekemään muutoksia. Vuoden 2018 pisteytyskaavaan pääset tutustumaan Sotahuudon foorumeilla