("Sotahuuto ABC", in finnish only)

Sotahuudon osallistuja katsoo kaaviota, jossa on kuvat kaikista ryhmistä.

Kuva: Liisa Salonen

 

Sotahuudolla ja pehmomiekkailulla on pitkä ja värikäs historia. Lajin parissa käytetty kieli onkin kehittynyt ainutlaatuiseksi sekoitukseksi esimerkiksi urheiluun, historiaan, videopeleihin, rautakauppatarvikkeisiin ja omaan lajiin liittyviä termejä. Harrastuksen pariin löytävälle saattaa olla vaikea ymmärtää kaikkia käsitteitä. Sen takia kokosimmekin Sotahuudon ABC:n, jonka tavoite on avata erityiskäsitteistöä.

 

Jos huomaat, että aakkosista puuttuu jotain olennaista, voit ehdottaa sinne uutta termiä täyttämällä sitä varten olevan lomakkeen. Lomakkeen täyttämällä voit osallistua Sotahuutoa piristävän palkinnon arvontaan.

Termi Lyhyt yleiskielinen selitys
1k Ykskoo, lyhenne jolla viitataan yhdellä kädellä käytettävään miekkaan. Myös 1h.
Ahjo Tapahtumasarja, jossa on rinnakkaista ohjelmaa nuoremmille ja vanhemmille boffaajille.
Ameeba Löyhä ja sekalainen muodostelma. Myös taisteluameeba.
Antiskirmish Toiminta, jonka tarkoituksena on estää vastustajien nopeaan liikkeeseen ja kiertämiseen nojaava skirmish.
Armeija Sotahuudossa joukkueet jaetaan armeijoihin. Tyypillisesti armeijoita on 4 tai 6, eikä yksi armeija muodosta yksin taistelun yhtä osapuolta. Armeijat muodostavat tapahtuman mittaan liittoja.
Attritio Vastustajan kuluttaminen sitomalla ja kaukotaisteluaseilla.
Aventail Kypärän osa, joka suojaa niskaa ja yläselkää. Usein valmistettu metallilenkeistä.
Avokypärä Kypärä, joka jättää kasvot avoimeksi.
Avorivi Rivimuodostelma, jossa pelaajat eivät ole niin tiivisti toisissaan kiinni. Mahdollistaa joustamisen ja laajan tilan hallinnan.
Backstab Selkäosuma. Takaa päin tehdyissä iskuissa täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta.
Ballista Sotakone, joka ampuu nuolen kaltaisia ammuksia.
Blokki Torjunta
Bluntti Nuolen osa, jonka tehtävä on jakaa voima laajemmalle alueelle. Vastaavia rakenteita käytetään joskus myös muissa aseissa. Myös levike.
Boffo Bofferi, pehmoase.
Boffoliiga Vuosina 2012–2015 järjestetty tapahtumasarja, joka keskittyi kilpailullisiin kaksintaisteluihin. Myös: Liiga.
Bracer Kyynärvartta suojaava panssari, kyynärsuoja.
Briiffi Tilanne, jossa osallistujakunnalle tiedotetaan tapahtumaan liittyviä asioita. Usein tapahtumissa on ainakin alkubriiffi ja loppubriiffi.
Buckler Pieni keskikahvakilpi.
Buhurt Kamppailulaji, jossa otellaan historiallisissa haarniskoissa tylpillä teräaseilla.
Chaini Rengashaarniska, metallilenkeistä punottu panssari.
Chakram Heittoasetyyppi, joka ei ole sallittu Sotahuudossa.
Clima Nimitys Climasnap ja Climatube-putkieristeille, joita käytetään joidenkin aseiden valmistamisessa.
Coiffi Rengashuppu, päätä suojeleva metallilenkeistä tehty huppu.
Disgloria Disglorialla viitataan pistelomakkeissa mainittuihin negatiivisiin huomioihin, joista voi seurata pistemenetyksiä. Esimerkiksi sääntörikkomuksista voidaan antaa disgloriaa.
Dualwield Kahden aseen käyttäminen, myös dw.
Dueli Kaksintaistelu
Dägä Lyhyestä miekasta käytetty nimitys. Lyömäaseiden tulee olla kokonaismitaltaan vähintään 40 cm pitkiä.
EA Ensiapu. Käytetään usein, kun viitataan EA-henkilöstöön.
Elämysboffaus Tapa harrastaa niin, että keskittyy nimenomaan lajin tarjoamiin elämyksiin.
Elävöittäminen Historian elävöittäminen. Elementti, joka on monille harrastajille tärkeä osa Sotahuutoa.
Episkeppi Pitkistä keihäistä käytetty nimitys.
Epäselvä tilanne Tilanne, jonka osapuolet eivät ole varmoja siitä, kenen osumat osuivat ensiksi. Tällaisissa tilanteissa molemmat laskevat lähtökohtaisesti tilanteen osumaksi.
Etuterä Miekan terä, joka on miekkaan tartuttaessa kohti vastustajaa. Myös varsinainen terä.
Faba Fantasy Battle, päättynyt tapahtumasarja, jonka viitekehys sijoittui fantasiamaailmaan.
Fjongaus Erityisesti pitkien keihäiden tapauksessa tapahtuva aseen varren heiluminen.
Fleili Ketjukuula, varsta, flail. Ase, jonka haavoittava osa on aseen runkoon ketjulla kiinnitetty pallo.
Flänkki Joukkueen tai osapuolen sivustasta tai selustasta käytetty ilmaus.
Flänkkääminen Vastustajan kiertäminen hyökkääminen sivustaan tai selustaan.
Foorumit Nyttemmin vähällä käytöllä oleva verkkokeskustelualusta, jossa iso osa lajiin liittyvästä keskustelusta aiemmin käytiin.
Gaala Juhlatapahtuma. Useilla joukkueilla on omia vuosittaisia juhlia. Joskus myös tapahtumien voittajat järjestävät voitonjuhlia, jonne kutsuvat liittolaisryhmiä.
Gambeson Kangaspanssari, jota käytetään joko pehmusteena muun panssarin kanssa tai paksujen gambesonien kohdalla itsenäisenä panssarina. Myös gambe ja nakkitakki.
Gauntlet Käsisuoja
Glaive Historiallisen mallin mukaan tehty varsiase, jonka pistokärki ja lyömäterä ovat yhtä kappaletta.
Gloria Positiiviset maininnat pistelomakkeessa.
Goblin Nimitys, jota on joskus käytetty alle sotahuutoikäisistä harrastajista.
Gorget Kaulaa ja rintakehän yläosaa suojaava panssarinkappale.
Grippi Aseen kahva. Usein päällystetty jollain pitoa parantavalla pinnalla, kuten sulkapallomailagripillä.
Haavaliina Haavuri kykenee parantamaan menetettyjä raajoja haavaliinoilla.
Haavuri Pelaaja, jolla on käytössään haavaliinoja. Haavaliinalla haavuri kykenee parantamaan haavoittuneita jalkoja ja käsiä.
Heittiö Heittokeihäs
HEMA Historical European Martial Arts, historiallisiin eurooppalaisiin taistelutaitoihin pohjaava laji. Moni Sotahuudon kävijöistä harrastaa myös HEMA:a.
Hiidenkirnu Hiidenkirnu on tänä vuonna toista kertaa järjestettävä pehmomiekkailutapahtuma, jossa taisteleminen tapahtuu skenaarioita pidempien näytösten puitteissa.
Hilpari Varsiasemalli, jossa on pistokärki ja kirveen terä.
Hipsu Kevyt osuma, raapaisu. Muistathan, että kaikki osumat lasketaan samanarvoisina!
Histel Historian elävöittäminen. Harrastuspiiri, joka on lähellä ja läsnä myös Sotahuudossa.
Hold Osana tapahtuman turvallisuuskäytäntöjä on taistelun pysäyttävä hold-huuto. Uhkaavan vaaratilanteen nähdessään kuka vain voi huutaa "Hold" ja asettua polvelleen. Hold-huudon kuullessaan huuto tulee toistaa, taistelu lopettaa ja asettua polvelle.
Honkkari Monilla eri nimikkeillä myydyistä halvoista jousista käytetty yleisnimitys. Nimi juontaa juurensa Hong Kong -myymälöistä.
Hopeapatonki Ilmastointiteipillä päällystetyistä boffermiekoista silloin tällöin käytetty nimitys.
Hornankattila Hornankattila on kilpailullisten pehmomiekkailutapahtumien sarja, jota järjestetään sisätreenikauden aikana. Hornankattiloita järjestetään joko kerran tai kahdesti vuodessa.
Huoltohenkilö Joukkueen mukana ilmoittautunut henkilö, joka ei osallistu taisteluihin, vaan auttaa ryhmää muutoin kentän ulkopuolella.
Huotra Miekalle tarkoitettu kantoväline.
Hybriditaistelija Taistelija, joka ei erikoistu vain yhteen rooliin kentällä. Esimerkiksi pelaaja, joka on valmis kaukotaistelemaan ja paikkaamaan linjaa lähitaisteluaseella ja kilvellä.
Häirintäyhdyshenkilö Monissa tapahtumissa nimetty henkilö, jonka tehtävänä on ehkäistä erilaisia häirintätapauksia, puuttua niihin ja toimia häirintää kokeneiden tukena.
IDV-nuoli Valmis teollinen nuoli, joiden ampuminen on sallittua matalatehoisemmilla jousilla.
Ilmoportaali Sivusto, jonka kautta Sotahuutoon ja joihinkin muihin tapahtumiin ilmoittaudutaan.
Iltaboffaus Organisoimaton taistelu, jota harrastetaan varsinaisten skenaarioiden päätyttyä.
Jesari Jesse, jeesusteippi. Ilmastointiteipistä käytetty nimitys.
Johtajapalaveri Skenaarioita edeltävä kokous, jossa joukkueiden edustajat sopivat osapuolensa suunnitelmista.
Joukkue Tapahtumaan yhdessä ilmoittautuneiden pelaajien joukko. Joukkueiden koko vaihtelee, mutta 10 pelaajan koko on vaatimus pisteytykseen osallistumiselle.
Joustaminen Tilan luovuttaminen vastustajalle taistellen ja tappioita välttäen.
Junnu Juniori. Usein viitaten harrastajiin, jotka eivät ole vielä tarpeeksi iäkkäitä Sotahuutoon (alle 15-vuotiaat).
JV Järvestyksenvalvoja
Kakkosase Ase, jota kannetaan varalla tai johon voidaan tilanteen niin vaatiessa vaihtaa. Usein esimerkiksi jousiampuja kantaa miekkaa kakkosaseena.
Kangasbofferi Ase, joka on päällystetty teipin sijaan kankaalla. Esimerkiksi sukkahousukangasta käytetään usein miekkojen päällystämiseen.
Katapultti Sotakone, joka ampuu pehmustetun kiven kaltaisia ammuksia.
Keskiaikamarkkinat Keskiaikaa käsittelevä tapahtuma, joissa on joskus myös pehmomiekkailuun liittyvää ohjelmaa.
Keskikahvakilpi Kilpityyppi, jota käytetään vain kahvasta pitämällä. Keskikahvakilpiä on eri kokoisia ja muotoisia. Katso myös: Remmikilpi.
Keskikupura Kilven pinnassa oleva kupura. Usein nimenomaan keskikahvakilpien rakenne.
Kesäteatteri Tapahtuman välinäytökset. Kesäteatterin tarkoitus on viestittää osallistujille historiallista taustaa, puolijakojen vaihtumista ja tulevia skenaarioita draaman keinoin.
Kilpinen Voittajajoukkueelle jaetusta kiertopalkintokilvestä käytetty nimitys. Myös neiti Kilpinen.
Kohtaaminen Yleisin skenaariomalli. Kohtaamisen tavoitteena on aiheuttaa vastustajalle niin isot tappiot, että skenaariovalvojat keskeyttävät skenaarion.
Lajiliitto Suomen pehmomiekkailuliitto. Järjestö, jonka tehtävänä on edistää suomalaista pehmomiekkailukulttuuria.
Lamellaari Useimmiten nahkaisista tai metallisista paloista nyörittämällä kasattu panssari.
Lape Miekan väistimen yläpuolinen osa, jossa ei ole terää.
Larp Live Action Role Playing, eli liveroolipelaaminen. Vaikka Sotahuuto ei olekaan larppi, osa tapahtuman kävijöistä on larppaajia.
Lasermiekkailu Periaate, jonka mukaan jokainen osuma lasketaan, oli se voimaltaan miten pieni hyvänsä.
Lasikuituteippi Esimerkiksi Etran valikoimasta löytyvä lasikuitusäikeillä vahvistettu teippi. Käytetään boffereiden kestävyyden parantamiseksi.
Levypanssari Panssari, joka on valmistettu teräslevystä.
Linja Monet joukkueet kohtaavat toisensa linjamuodostelmassa. Joukkueista, jotka erikoistuvat tähän taistelutapaan puhutaan linjaryhminä.
Linjataistelu Tilanne, jossa kaksi osapuolta kohtaa toisensa edestä päin linjaa muistuttavassa muodostelmassa.
Lippu Jokaisella joukkueella ja armeijalla on oma lippunsa. Joukkueet saavat skenaarioiden lopussa pisteitä hallitsemistaan lipuista. Joissain skenaarioissa lipuilla voi olla muitakin tehtäviä.
Lippuliitto Kahden tai useamman joukkueen muodostama liitto. Joukkueet voivat säilyttää omat tunnuksensa ja toimintatapansa, mutta ne osallistuvat pisteytykseen yhtenä kokonaisuutena.
Lipunkantaja Pelaaja, jonka tehtävänä on kantaa joukkueen tai armeijan lippua ja pitää se turvassa.
Lyömäterä Yksi aseen haavoittavista osista.
Maastojuoksudueli Humoristinen nimitys tilanteelle, jossa kamppailun yksi tai useampi osapuoli ei pyri suoraan kontaktiin.
Maastokierros Joukkueiden johtajille suunnattu info, jossa perjantai-iltana käydään läpi tapahtuma-alue. Maastokierroksen yhteydessä myös tarkennetaan sääntöjä ja käytänteitä.
Mace Yleinen nuijatyyppi, joka on tehty asettamalla aseen kärkeen neljä lyhyttä miekan terää vastaavaa pehmustetta. Myös meissi, meisseli.
Melee Lähitaistelu. Usein lähitaisteluaseisiin viitataan melee-aseina.
Meta Most Effective Tactics Available, tehokkain käytössä oleva taktiikka. Käytetään myös viittaamaan suosittujen strategioiden ja taktiikoiden muovaamaan toimintaympäristöön.
Minihuuto Peruskouluikäisille suunnattu tapahtuma, joka toimii pitkälti samoin kuin Sotahuuto.
Muumiomiekka Miekka, johon ilmastointiteippi on laitettu väärin päin. Teippi kannattaa laittaa miekan pituussuuntaisesti, ympärirullattu teippi puristaa pehmusteita kasaan ja tekee miekasta kovemman.
Myöhässä Hyvien tapojen mukaista on kertoa vastustajalle, jos oma lyönti osui niin, ettei osuma ollut merkitsevä. Esimerkiksi lyöjän menettäessä kätensä lyönnin aikana on tyypillistä sanoa kohteelle "myöhässä". Myös "Jatka!" tai "Älä ota".
Nahkapanssari Panssari, joka on valmistettu kovetetusta tai pehmeästä nahasta. Pehmeänahkaisen panssarin tulee olla paksuudeltaan 6 mm, kovanahkaisen 3 mm.
Nakkipipo Pehmustepäähine, jota pidetään kypärän alla.
Nokki Nuolen peräpäässä oleva lovi, joka asetetaan jänteelle.
Nokkisuoja Nuolen peräpäässä oleva pehmuste, jonka on tarkoitus suojata esimerkiksi silmiä kohteestaan kimpoavalta nuolelta.
NOXBO Hauhon Härkälinnalla aikanaan järjestetty tapahtumasarja.
Nuolipiste Alue, jonne projektiilit kerätään skenaarion lopuksi. Vaikkei itse niitä käytäkään, on kohteliasta kerätä nuolia nippuihin ja mahdollisuuksien mukaan kuljettaa lähemmäs nuolipistettä.
Näytös Skenaariota pidempi taistelutyyppi, jonka tavoitteet saattavat muuttua tai kehittyä näytöksen aikana.
Optimointi Asioiden toteuttaminen parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi panssaria rakentaessa sen painoa usein pyritään optimoimaan mahdollisimman kevyeksi.
Osumakohta Pelaajassa on viisi osumakohtaa: pää, vartalo, vasen jalka, oikea jalka, vasen käsi ja oikea käsi. Osuma päähän tai vartaloon pudottaa pelistä, osuma raajaan muuttaa raajan käyttökelvottomaksi.
OTL Oriveden treenileiri. Pitkäaikainen tapahtumasarja, jota ei enää järjestetä.
Pakkausteippi Kevyt teippi, jota voidaan käyttää aseiden päällystämiseen. Pakkausteipin käyttöä rajoitetaan säännöissä vain tiettyihin osiin asetta.
Palkkikset Palkkasoturit. Joissain tapahtumissa käytetään tasoittavana elementtinä palkkasotureita, jotka voivat vaihtaa puolta tapahtuman aikana.
Panssari Haarniska, taistelijaa suojeleva hyväksytty suoja. Usein osumasta panssariin ilmoitetaan vastustajalle huutamalla "Panssari!"
Panssaripiste Panssarit suojaavat osumakohtaa ensimmäiseltä osumalta, joka osuu panssarin peittämälle alueelle. Jos panssareihin ei ole tullut osumia, voidaan sanoa, että panssaripisteet ovat tallella.
Pauna Naula, brittiläisessä yksikköjärjestelmässä käytetty massan yksikkö. Jousten voimakkuus on rajoitettu niin, että sen vetolujuus ei ylitä 25 paunaa.
Pehmomiekkailu Suomessa Artikkelikokoelma, joka käsittelee pehmomiekkailua eri näkökulmista. Myös käsikirja.
Periodi Historiallinen viitekehys. Käytetään myös viitekehyksen mukaisista asioista. Esimerkiksi sana perioditeltta viittaa historialliseen telttaan.
Peräpiikki Varsiaseen tai kahdenkädenmiekan kahvan päätyyn rakennettu pistokärki. Myös buttspike.
Pexi Pex-letku, josta voidaan kuumentamalla muotoilla esimerkiksi väistimiä.
Pihaboffaus Tapa harrastaa boffausta organisoimattomasti.
Pike Pitkä keihäs.
Pistokärki Yksi aseen haavoittavista osista. Pehmustettu vaahtomuovilla.
Pleitti Levyhaarniska, plate mail.
Pole Varsiase, usein pitkä ja kahdella kädellä käytettävä ase, jolla tehdään sekä pistoja että viiltoja. Yleisemmät tyypit ovat glaive ja hilpari.
Pommeli Pehmomiekan kahvan päädyssä oleva pehmuste. Teräksisissä miekoissa pommeli toimii vastapainona. Myös ponsi.
Potta Kypärä. Usein erityisesti armeijakypäristä käytetty nimitys.
Projektiili Kaukotaisteluaseiden ja sotakoneiden ammukset sekä heittokeihäät ovat projektiileja. Projektiileja ei saa lyödä ilmasta. Skenaarion jälkeen ne kerätään nuolipisteelle.
Pussi Tilanne, jossa pelaaja tai joukkue joutuu taistelemaan niin, että vastustajia on useassa suunnassa. Myös pocket tai killpocket.
Päivähoitohenkilö Jokaisella armeijalla on oma päivähoitohenkilönsä. Nämä ovat historiallisiksi henkilöiksi pukeutuneita ihmisiä, jotka välittävät osallistujille käytännön infoa ja näyttelevät välinäytöksissä. Myös NPC.
Pöyryt Pöyrynniityn treenit. Kuivan maan aikaan toistuvat isot ulkotreenit Vantaalla.
Raatoliina Oranssista huomiokankaasta tehty liina, jolla ilmaistaan, että pelaaja on kuollut.
Rakennesäännöt Aseita, panssareita ja muita pelivälineitä ohjaavat säännöt.
Rekry Rekrytointi. Voi viitata työvoiman tai uusien joukkueenjäsenten keräämiseen. Joskus tuoreista joukkueenjäsenistä puhutaan rekryinä.
Remmikilpi Kilpityyppi, jossa on kahva kädelle ja kyynärvarren yli menevä remmi. Remmikilpiä on eri kokoisia ja muotoisia. Katso myös: Keskikahvakilpi.
Respa Joidenkin skenaarioiden säännöt sallivat peliin palaamisen eli respaamisen. Usein respaaminen tapahtuu erikseen merkatulla respapisteellä. Silloin tällöin aloituspaikkaan viitataan respana.
Ricasso Jos miekan terä ei ulotu väistimeen asti, terätöntä osaa kutsutaan ricassoksi.
Rikoit viittani Leikkisä ilmaisu, jota käytetään ilmaisemaan osuman osuneen vain pelaajasta irralliseen vaatekappaleeseen, kuten tabardin helmaan. Silloin tällöin täydennetään "Tämän saat maksaa"-huudolla.
Risk Respausta sisältävä skenaario, jonka tavoitteena on hallita mahdollisimman montaa risk-pistettä mahdollisimman iso osa skenaarioajasta.
Ropecon Roolipelikulttuuriin painottuva tapahtuma, jossa on myös boffaukseen liittyvää ohjelmaa.
Rushaaminen Rynnäköinti. Huomioithan rynnäköidessä sekä oman että muiden turvallisuuden.
Ryhmäturnaus Tyypillisesti Sotahuudossa järjestetty iltaohjelma, jossa ryhmät ottavat toisistaan mittaa.
Sankaripiste Tilanteissa, joissa joku ei laske osumia rehellisesti, saatetaan sanoa tällä olevan sankaripisteitä. Katso myös: Panssaripiste. Tällaisia pelaajia saatetaan sanoa myös sarvikuonoiksi. Sääntörikkomuksista kannattaa kertoa tapahtuneen jälkeen pelaajalle ja tämän joukkueenjohtajalle.
SCA Society of Creative Anachronism. Laji, jossa miekkaillaan panssareissa rottinkikepeillä. Historiallisesti Sotahuudolla on ollut tiiviit yhteydet suomalaisiin SCA-piireihin.
Selkä Usein vastustajan taakse kiertämisestä puhutaan selkään pääsemisestä. Myös tapoista, jotka tehdään takaapäin vastustajan huomaamatta, puhutaan selkinä.
Sidonta Vastustajan asetta kontrolloiva tekniikka, myös taktiikat, joissa pidetellään vastustajaa.
Siltatyöntö Kapealla alueella pelattava respausta sisältävä skenaario, jonka tavoitteena on usein ottaa haltuun määrätty osa taistelualueesta.
Sivukilpi Kilpi, jota käytetään samassa kädessä aseen kanssa. Esimerkiksi jousten ja keihäiden kanssa käytetään usein myös kilpeä.
Skenaario Tapahtumassa pelattava pisteytettävä joukkotaistelu, joka käydään tyypillisesti kahden osapuolen välillä. Skenaarioiden tavoitteet ja säännöt vaihtelevat skenaariotyypin mukaan. Myös skenu.
Skenaariopalaute Joukkueet kokoavat jokaisesta skenaariosta skenaariopalautteen. Palautteessa ilmoitetaan oman joukkueen tappiot ja jaetaan positiivisia ja negatiivisia huomioita muista joukkueista.
Skenaariotavoite Vaikka iso osa skenaarioista onkin kohtaamisia, muissa skenaarioissa voi olla erilaisia skenaariokohtaisia tavoitteita.
Skene Harrastuspiiri. Aktiivisten harrastajien laaja yhteisö.
Skirmaaja Skirmish-taisteluun erikoistunut pelaaja. Myös skirmari.
Skirmish Liikkeeseen nojaava taistelutapa.
Skriinaus Myös sitominen. Taistelutapa, jonka tavoitteena on sitoa itseensä paljon vastustajan voimavaroja niin, että liittolaiset voivat voittaa taistelun toisaalla.
Sohu Tuttavallinen nimitys Sotahuudolle. Myös SH.
Sotakone Historiallisia suurempia piiritysaseita mallintavat aseet. Sotakoneen kaikki, jopa kilpeen tulleet, osumat ovat tappavia. Esimerkiksi katapultit ja ballistat ovat sotakoneita.
Spangenhelm Yleinen kypärätyyppi. Avokypärä, jossa on usein nenänvartta suojaava osa ja silloin tällöin myös poskisuojat.
Spaulder Olkapäätä ja olkavartta suojaava panssari, olkasuoja.
Splintti Panssarityyppi, jossa suojaava materiaali on kiinnitetty pitkänmallisina levyinä pohjakankaaseen tai -nahkaan.
Strategia Osapuolen yhteinen suunnitelma siitä, kuinka voittoa tavoitellaan.
Sulkeiset Harjoitukset, joissa käydään läpi ryhmän tasolla toimimista. Usein harjoitellaan esimerkiksi liikkumista ja ryhmässä pysymistä.
Suomen Boffaajat Pehmomiekkailusta keskustelemiseen tarkoitettu Discord-serveri.
Sääntö nolla Sääntöjen tärkein osa: laji nojaa luonteensa vuoksi rehellisyyteen ja muiden harrastajien kunnioittamiseen.
Tabardi Yksinkertainen asetakki, jonka on tarkoitus ilmaista mihin joukkueeseen taistelija kuuluu.
Taistelulippu Lippu, jonka runko on pehmustettu. Tällaisella lipulla saa torjua.
Taistelusäännöt Säännöt, jotka ohjaavat pelaajien toimintaa skenaarioiden aikana.
Takaterä Miekan terä, joka on miekkaan tartuttaessa kohti käyttäjää. Myös hamarapuolen terä.
Taktiikka Ryhmän kokoisen yksikön suunnitelma siitä, kuinka voittoa tavoitellaan.
Tarkastus Tilaisuus, jossa tarkastaja käy läpi, ovatko pelivälineet rakennesääntöjen mukaiset.
Tarkastusteippi Värillinen sähköteippi, josta leikatuilla paloilla merkataan aseet tarkastetuiksi.
Tasset Vyöltä roikkuva panssarinpala, joka suojaa alavartaloa ja reittä.
Tekniikka Yksilön toteuttama liike, esimerkiksi erilaiset hyökkäykset tai torjunnat.
Tikkaaminen Nopeiden pistojen tekeminen keihäällä tai vastaavalla aseella.
Tornikilpi Suurikokoinen kilpi.
Torso Vartalo, osa ihmisestä, joka ei sisällä raajoja tai päätä. Osuma torsoon johtaa pelitekniseen kuolemaan. Silloin tällöin suuren osan tätä aluetta peittävistä panssareista saatetaan käyttää nimitystä torsopanssari.
Tracon Tampereella vuosittain järjestettävä roolipeli- ja animetapahtuma, jossa on tavallisesti myös pehmomiekkailuohjelmaa.
Treenileiri Usein viikonlopun mittainen tapahtuma, jonka tarkoituksena on kilpailun sijaan kehittää omia tai joukkueen taitoja.
Treenit Harjoitukset
Trollball Peli, joka yhdistää elementtejä boffauksesta ja pallopeleistä. Myös röllipallo.
Tulppaus Aseen runkomateriaalin molempien päiden pehmustus. Usein ensimmäinen vaihe aseen rakentamisessa.
Tupla Tilanne, jossa kaksi pelaajaa osuu toisiaan niin yhtäaikaisesti, että molemmat tulkitsevat tilanteen kuolemakseen.
Ufo Ufoliukurista rakennettu pyöreä kilpi.
Umpikypärä Kypärä, joka suojaa myös kasvot.
Urheiluboffaus Tapa harrastaa niin, että keskittyy nimenomaan lajin urheilullisiin puoliin.
Vainotapahtumat Tapahtumasarja seikkailullisen ja eläytymispainotteisen boffauksen ystäville. Vuonna 2022 järjestetty Vainovarjot herätti tapahtumasarjan jälleen eloon.
Vapaamiekkailu Pehmomiekkailusta käytetty nimitys, joka korostaa lajin monipuolista luonnetta ja pehmustettujen aseiden mahdollistamaa tekemisen vapautta.
Varsijousi Jousityyppi, jossa lavat on kiinnitetty kiinteään tukkiin. Varsijousia koskevat eri säännöt kuin muita jousia.
Vasama Varsijousen ammus. Kuin nuoli, mutta lyhyempi.
Viini Kantolaite, jossa pidetään nuolia tai vasamia.
Viitekehys Historiallinen aikakausi, johon tapahtuman taistelut löyhästi sijoitetaan. Vaikka Sotahuudon viitekehykset ovatkin historiallisia, muissa tapahtumissa viitekehys voi olla myös fiktiivinen. Joissain tapahtumissa viitekehystä ei ole lainkaan.
Vyöviiri Vyölle kiinnitettävä koriste. Vyöviirejä on annettu esimerkiksi palkintoina tapahtumiin osallistumisesta tai niiden järjestämisestä.
Väistin Suurimmassa osassa miekkoja oleva rakenne, jonka tehtävänä on suojella käyttäjän sormia lyönneiltä ja iskuilta. Yleisimmät väistintyypit ovat ristiväistin ja kaariväistin. Myös väisti.
Wräppi Lyönti, jolla voidaan rannetta kääntämällä kiertää ase vastustajan kilven taakse.
Yksilötaito Yksilön tekninen osaaminen.
Yksilöturnaus Kaksintaisteluturnaus. Usein käytetään viittaamaan Ropeconissa järjestettävään boffauksen SM-kisaan.
Yli vaan Huudahdus, jota käytetään kannustamaan omaa puolta aggressiiviseen etenemiseen.
Zombi Pelaaja, joka ei ilmaise tarpeeksi selvästi olevansa kuollut.
Zweikka Zweihänder, zwaikka, 2k, 2h, kahdenkädenmiekka.
en_GBEN