Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus on tukea tapahtuman turvallisuutta ja sujuvuutta.

Järjestyksenvalvonta

Yleistä järjestystä ja näiden sääntöjen noudattamista tapahtuma-alueella valvovat järjestyksenvalvojat, jotka tunnistaa selkeästi merkityistä huomioliiveistä. Järjestyksenvalvojat ohjaavat tapahtumassa osallistujia ja sivullisia turvalliseen toimintaan, puuttuvat järjestystä uhkaavaan käytökseen ja tarvittaessa poistavat tapahtumasta.

Hiljaisuus

Yöllä kaikilla on oikeus lepoon. Majoitusalueiksi merkatuilla alueilla on hiljaisuus kello 23:00-07:00. Iltaa ja yötä saa viettää sille varatuilla ja osoitetuilla alueilla.

 

Tuli

Mikäli metsäpalovaroitus ei sitä estä, on tulen teko sallittua. Avotulet on kuitenkin tehtävä alueella oleville valmiisiin nuotiopaikkoihin. Alkusammutusvälineistöä on saatavilla kaikilla tulentekopaikoilla.

 

Ota huomioon että kertakäyttögrillit lasketaan avotuleksi, mutta trangiakeittimiä ei. Noudata tulen kanssa äärimmäistä varovaisuutta. Älä jätä tekemääsi tulta valvomatta.

Alkoholi

Alkoholilla ei ole asemaa tapahtuman taisteluissa. Päihtyneenä taisteluihin osallistuminen on kielletty. Täysi-ikäisten osallistujien kohdalla alkoholin nauttiminen on tapahtuman taisteluiden ulkopuolella sallittua. Ota kuitenkin huomioon, että tapahtuma on luonteeltaan myös urheilutapahtuma.

Tupakointi

Tupakointi on sallittua sille ennalta määritellyillä ja merkityillä paikoilla. Tupakantumpit ja muut nikotiinituotteiden roskat tulee kerätä niille varattuihin astioihin.

 

Roskat

Kaikki tapahtuma-alueelle tuotava on myös vietävä sieltä pois. Tapahtuma-alueelle on sijoitettu jäteastioita. Infopisteeltä on mahdollista hakea jätesäkkejä ja pienempiä roskapusseja leirinnässä käytettäväksi.

 

Siivoa omat jälkesi!

Uiminen ja peseytyminen

Pääasiallista peseytymistä varten käytetään tapahtuma-alueen läheisyydessä olevaa järveä. Järvessä saa uida, mutta uintia ei tapahtumajärjestäjän puolesta valvota. Älä mene uimaan yksin! Alastomuus on sallittu järvellä, muualla kielletty.

Tapahtuma-alueella saa käyttää vain biohajoavia pesuaineita. Peseytymiseen soveltuvaa saippuaa tulee rannan läheisyyteen tapahtumajärjestäjien puolesta.

Autoilu

Autot saa pysäköidä vain niille osoitetuille alueille. Liikenteenohjaajat ohjaavat pysäköintiä. Tapahtuma-alueella ajaessa on huomioitava, että jalan kulkevia osallistujia on paljon. 

 

Ongelmatilanteissa

Ongelmatilanteiden sattuessa ota yhteys huomioliivillä varustettuun järjestyksenvalvojaan tai järjestäjään. Alla lisäksi vielä tapahtuman turvallisuuden ja sujuvuuden kannalta oleelliset puhelinnumerot:

 

Infopiste

Teaa Solala: +358 50 531 7698

 

Tapahtumakoordinaattorit

John Helin: +358 45 672 0321
Joonas Lehtonen: +358 50 322 7943

 

Logistiikka- ja leirintävastaava
Ville Halminen: +358 45 134 8997

 

Turvallisuusvastaava 

Saskia Simisker: +358 44 921 8193

 

Ensiapuvastaava

Jesse Arokanto

 

 

Hyvinvointi- ja häirintäyhdyshenkilöt:

Jaakko Rinne

Anna Starck

Jenna Jokimäki

Konsta Hänninen

Tellu Loikkanen

Tiia Viirre

 

 

Tapahtumapaikan osoite: Kauppilanranta 2, 39500 Ikaalinen

 

Ikaalisten sosiaali- ja terveysasema, avoinna perjantaina klo 8-15: 03 311 59510

Vanha Tampereentie 21, 39500 IKAALINEN

 

TAYS:in päivystys Acuta: 116 117

Ensitie 8, 33520 TAMPERE

 

fiFI