Säännöt

Sääntömuutokset 2024

Luettelo sisältää aikaisemmissa ennakkotiedotteissa julkaistujen muutosten lisäksi muut muutokset sekä joukon tarkennuksia sekä lyhyet perustelut muutoksiin. Luettelossa esiintyvien muutosten ja tarkennusten lisäksi lopullista sääntötekstiä ja sen muotoilua hiotaan ja kehitetään, luettavuutta parannetaan ja esimerkiksi mittayksiköitä yhdenmukaistetaan.

Päivitämme tämän sivun tarpeiden mukaisesti mahdollisimman pian vastaamaan tämän vuoden Sotahuutoa koskevia muutoksia. Sääntömuutokset lisättyinä korjattuina osuuksina nykyisiin ilmestyvät tälle sivulle niiden valmistuttua.

Sääntötiivistelmä

Nämä säännöt ovat vuoden 2022 Sotahuudon säännöt. Mahdollisista sääntömuutoksista tullaan tiedottamaan tapahtuman lähestyessä.

 

Taistelusäännöt ovat yksinkertaiset. Osuma aseesta raajaan tekee raajan käyttökelvottomaksi ja osuma vartaloon tai päähän johtaa kuolemaan. Uusi osuma jo vahingoittuneeseen raajaan johtaa kuolemaan. Kahden käden tai kahden jalan menettämisestä seuraa niin ikään kuolema.

 

Osumapaikkojen rajat tehdään selväksi seuraavassa kaaviossa. Niiden tarkemmat sanalliset määritelmät löytyvät yksityiskohtaisten taistelusääntöjen liitteistä.

Osumaksi lasketaan mikä tahansa aseen terän tai vaikuttavan osan (kuten sotanuijien kärki) osuma, joka osuu taistelijaan asti hyökkäyksen seurauksena. Selvästi vartalosta erillään oleviin vaatteisiin tulleita osumia ei lasketa. On kohteliasta yrittää tehdä lyöjällekin selväksi, osuiko annettu isku vai ei. Jokainen taistelijaan osuva isku lasketaan osumaksi riippumatta siitä, kuinka kevyt se on.

 

Jokainen laskee itseensä osuneet osumat reilusti. Jos joku ei laske osumia, tästä voi skenaarion jälkeen käydä sanomassa kyseiselle taistelijalle ja valvojille. Epäselvissä tilanteissa on kaikkien kannalta parasta vain ottaa epäselvä isku kohteliaasti osumana vastaan, näin tulee vähiten sanomista.

Kontakti

On sallittua tarttua vastustajan aseeseen, ei kuitenkaan teräaseen terään.

 

Kehokontakti osallistujien välillä sallitaan. Vastustajaan tarrautuminen on kuitenkin kiellettyä, samoin töniminen, kamppaamiset tai muu pidemmälle viety painiskelu. Mikään tekniikka ei saa johtaa lukkoihin.

 

Kilvellä on sallittua ottaa vastustajaan kontaktia työntämällä ja vastustajan riviin saa työntyä kilpeä käyttäen. Kilvellä ei saa lyödä ja sillä ei saa kaataa vastustajia. Hallitsematon tai kaatamiseen tähtäävä rynnäköinti on kiellettyä. Varsiaseilla saa työntää kilpiä ja aseita mutta niillä ei saa ryhtyä painimaan eikä varrella saa lyödä vastustajia.

 

Jos pääsee lyömään vastustajaa takaa tai muuten ilman, että kohde huomaa iskun tulevan, iskut pitäisi tehdä mahdollisimman kevyesti ja pyrkiä välttämään takaraivoa, niskaa ja munuaisia.

Panssarin vaikutus taisteluun

Panssari suojaa yhdeltä osumalta jokaisessa osumapaikassa, jossa sitä on, mutta vain panssarin peittämältä alueelta. Panssari uusiutuu vasta taistelijan kuoltua.

Kuolema

Kun pelaaja saa kuolettavan osuman, tulee hänen nostaa kätensä päänsä päälle ja pitää asettanne väärin päin kädessään. Kuolemasta kannattaa ilmoittaa myös sanallisesti muille pelaajille. Pelaajan tulee poistua ensimmäisen tilaisuuden tullen kontaktista sivummalle, häiriten taistelua mahdollisimman vähän.

 

Pelistä pudonnut pelaaja näyttää oranssilla raatoliinalla olevansa ulkona pelistä. Raatoliina tulee kiinnittää esim päähän tai pitää sitä kädessä pään päällä. Raatoliinaa tulee käyttää niin kauan, kunnes pääsee ulos skenaarioalueelta. Pelistä pudonneiden pelaajien tulee liikkua häiritsemättä pelissä vielä olevia pelaajia. Pelistä pudonneet eivät keskustele vielä mukana olevien kanssa. Kuolleeksi tekeytyminen tai röyhkeä kuolleiden joukossa piilottelu on kielletty.

Hold-huuto

Yhtenä turvallisuustekijänä on hold-huuto. Hold-huudon tarkoitus on keskeyttää peliin liittyvä toiminta. Tilanteessa, jossa joku on todellisessa vaarassa loukkaantua, tulee huutaa “Hold!” ja laskeutua polvelle. Hold-huudon kuullessaan pelaajan on lopetettava taisteleminen, laskeuduttava polvelle ja toistaa hold-huuto. Järjestäjät tiedottavat tilanteen etenemisestä.

 

Kaikki tilanteet eivät ole vaarallisia. Esimerkiksi irronneesta miekan kärjestä voi huutaa vain “Miekkasi on rikki!” sitä käyttävälle pelaajalle. Myöskään maahan kaatuminen ei ole vaaratilanne, ellei henkilö ole vaarassa tallautua pahasti jalkoihin. Jo tapahtuneet vahingot, kuten nilkan nyrjähtäminen, eivät yleensä vaadi “Hold!” huutoa, vaan jonkun avustamaan loukkaantuneen ensiapupisteelle.

Yksityiskohtaiset säännöt

fiFI