Säännöt

Sääntötiivistelmä

Taistelusäännöt ovat yksinkertaiset. Osuma aseesta raajaan tekee raajan käyttökelvottomaksi ja osuma vartaloon tai päähän tappaa. Uusi osuma jo vahingoittuneeseen raajaan johtaa kuolemaan. Kahden käden tai kahden jalan menettämisestä seuraa niin ikään kuolema. 

 

Osumaksi lasketaan mikä tahansa aseen terän tai vaikuttavan osan (kuten sotanuijien kärki) osuma, joka osuu taistelijaan asti hyökkäyksen seurauksena. Selvästi vartalosta erillään oleviin vaatteisiin tulleita osumia ei lasketa. On kohteliasta yrittää tehdä lyöjällekin selväksi osuiko annettu isku vai ei. Jokainen osuma, vaikka kuinka kevyt, joka osuu taistelijaan, on osuma. 

 

Jokainen laskee omat osumansa reilusti. Jos joku ei laske osumia tästä voi skenaarion jälkeen käydä sanomassa kyseiselle taistelijalle ja valvojille. Epäselvissä tilanteissa on kaikkien kannalta parasta vain ottaa epäselvä isku kohteliaasti osumana vastaan, näin tulee vähiten sanomista.

Kontaktista

On sallittua tarttua vastustajan aseeseen, ei kuitenkaan teräaseen terään. 

 

Kehokontakti osallistujien välillä sallitaan. Vastustajaan tarrautuminen on kuitenkin kiellettyä, samoin töniminen, kamppaamiset tai muu pidemmälle viety painiskelu. Mikään tekniikka ei saa johtaa lukkoihin. 

 

Kilvellä on sallittua ottaa vastustajaan kontaktia työntämällä ja vastustajan riviin saa työntyä kilpeä käyttäen. Kilvellä ei saa lyödä ja sillä ei saa kaataa vastustajia. Hallitsematon tai kaatamiseen tähtäävä rynnäköinti on kiellettyä. Varsiaseilla saa työntää kilpiä ja aseita mutta niillä ei saa ryhtyä painimaan eikä varrella saa lyödä vastustajia. 

 

Jos pääsette lyömään vastustajaanne takaa tai muuten ilman, että kohde huomaa iskun tulevan, iskut pitäisi tehdä mahdollisimman kevyesti ja pyrkiä välttämään takaraivoa ja munuaisia.

Panssarin vaikutus taisteluun

Panssari suojaa yhdeltä osumalta jokaisessa osumapaikassa, jossa sitä on, mutta vain panssarin peittämältä alueelta. Panssari uusiutuu vasta taistelijan kuoltua

Kuolema

Kun olette saaneet kuolettavan osuman, nostakaa kätenne päänne päälle, pitäkää asettanne väärin päin kädessänne. Tärkeää on, että kaikki näkevät teidän lopettaneen taistelemisen. Ensimmäisen tilaisuuden tullen poistutte pahimmasta taistelun tuoksinasta sivummalle häiriten taistelua mahdollisimman vähän. 

 

Kun joudutte pois ottelusta, ottakaa raatoliina ja kiinnittäkää se päähän tai roikottakaa sitä pään päällä siirtyessänne pois skenaarioalueelta. Muistakaa pitää raatoliinaa niin kauan, että olette päässeet pois skenaarioalueelta. Pyrkikää palaamaan taukopaikallenne ilman, että kuljette omien rivienne tai vastustajienne rivistöjen läpi. Älkää keskustelko taistelussa mukana olevien kanssa, älkääkä jääkö käsittelemään mahdollisia epäkohtia tapahtuma-alueelle, vaan käsitelkää tilanne vasta taukopaikalla olevien valvojien kanssa. Kuolleeksi tekeytyminen tai röyhkeä kuolleiden joukossa piilottelu on ankarasti kiellettyä ja voi johtaa jopa tapahtumasta poistamiseen.

Hold-huuto

Jos taistelun aikana huomaatte tilanteen jossa joku on todellisessa vaarassa loukkaantua, huutakaa suureen ääneen “Hold!” Tällöin taistelu lakkaa ja kaikki huutavat “Hold!” niin suureen ääneen kuin kykenevät. Pysykää paikallanne, kunnes vaaratilanne on ratkaistu ja taistelun jatkumisesta annetaan merkki. 

 

Kaikki tilanteet eivät ole vaarallisia. Esimerkiksi irronneesta miekan kärjestä voi huutaa vain “Miekkasi on rikki!” sillä taistelevalle soturille. Myöskään maahan kaatuminen ei ole vaaratilanne, ellei henkilö ole vaarassa tallautua pahasti jalkoihin. Jo tapahtuneet vahingot, kuten nilkan nyrjähtäminen, eivät vaadi “Hold!” huutoa, vain jonkun avustamaan loukkaantuneen ensiapupisteelle.

Valvojat

Valvojien tehtävänä on valvoa taistelun turvallisuutta. He saavat tarvittaessa keskeyttää taistelun, jos vaarallista käytöstä ilmenee tai huomauttaa yksittäiselle taisteluun osallistujalle tämän toiminnasta. Valvojat toimivat tarvittaessa tuomareina ja heitä on toteltava tämän mukaisesti. Valvojat voivat poistaa vaarallisesti käyttäytyvät tai sääntöjä törkeästi rikkovan osallistujan ensin skenaariosta ja lopulta myös koko tapahtumasta.

Yksityiskohtaiset säännöt