Blogi: Sääntötyön tulevaisuus ja pelaajakyselyn tulokset

Uusi vuosi on alkanut, on aika herätä talviunilta ja aloittaa tapahtumakauteen varautuminen. Lajiliiton uusi hallitus on kokoontunut ja pohtii ahkerasti, miten parhaiten tukea suomalaisen boffoskenen kehitystä. Sillä aikaa minua on pyydetty kertomaan liiton sääntömuutostyöryhmän työstä, aikataulusta ja mikä parasta, avaamaan teille viime kesän pelaajakyselyn tuloksia.

Sääntömuutostyöryhmän puheenjohtaja Vesa Ylhäinen

Meidän tehtävämme työryhmässä on kerätä tietoa, joka kuvaa skenen todellista tilaa ja toimia asiantuntijaryhmänä, jolla on kyky tehdä perusteltuja ja pitkäjänteisiä päätöksiä sekä kommunikoida niitä skenelle. Tämä työ alkoi jo viime kesänä liiton pelaajakyselyn muodossa. Kysely keräsi yli 270 vastausta ja antaa meille hyvän yleiskuvan suomalaisen boffauksen tilasta. Käyn tässä läpi yleisiä löydöksiä sekä niihin liittyviä ajatuksia lajiliiton arvojen linssin läpi.

Boffaajat Numeroina

Ikäjakauma

Niin hyvässä kuin pahassa, mediaaniboffaaja on ylittänyt maagisen 30 vuoden rajapyykin. Tämä jakauma kertoo tarinaa, jossa boffauksen “suuri ikäluokka” on harrastanut lajia jo reilusti yli vuosikymmenen. Kun kysyimme monessako Sotahuudossa kävijät ovat käyneet, yli 34 % vastasi olleensa jo yli kymmenessä sotahuudossa.

Mitä tämä tarkoittaa, ja miksi se on tärkeää? Toisaalta se kertoo uskomattomassa omistautumisesta ja rakkaudesta lajiin, mutta se myös samalla paljastaa suurimman haasteen, joka skenellä on edessään. Uusien osallistujien tuleminen lajiin on merkittävästi hidastunut siitä, mitä se oli kymmenen vuotta sitten. Jollei tätä trendiä pystytä muuttamaan, boffaaminen lajina ja Sotahuuto tapahtumana tulevat kutistumaan tulevan vuosikymmenen aikana kun me vanhemmat harrastajat jäämme hiljalleen taka-alalle.

Tämän takia uudet ja nuoret harrastajat ovat nyt lajiliiton työn tärkeimmässä keskiössä. Helppoja ratkaisuja tähän ongelmaan tuskin on, mutta lajiliitto, Sotahuudon järjestäjät ja kaikki me yhdessä ryhmissämme voimme tehdä voitavamme, että uusien nuorien olisi hyvä ja helppo tulla osaksi mahtavaa harrastustamme.

Aktiivisuus

Tämä ei varmasti tule monelle yllätyksenä, mutta joka viides meistä boffaa ainoastaan tapahtumissa. Jos otamme mukaan harrastajat, jotka boffaavat harvemmin kuin kerran kuussa, kattaa tämä joukko jo yli puolet Sotahuudon osallistujista.

Mitä tämä tarkoittaa?

On vääjäämätöntä, että kulttuurierot näiden ryhmien välillä tulevat esiin. Pieni vähemmistö harjoittelee viikoittain ja kehittää kulttuuria tapojen, sääntöjen ja niiden tulkitsemisen osalta, mutta suuri joukko niin sanotuista tapahtumaboffaajista on tämän kehityksen ulkopuolella. Tämän takia on ensiarvoisen tärkeää, että sääntötyössä keskitytään sääntöjen selkeyteen ja helppoon tulkintaan sekä pelaajien valistukseen siitä, miten peliä pelataan yhdessä.

Muaan viisas boffaaja on sanonut, että boffaus on puhdasta kulttuuria ja tapahtuu aina eri ihmisten ajatusten, kokemusta ja uskomusten risteyskohdassa. Mitä lähemmäs onnistumme tuomaan toisemme yhteistä näkemystä, sitä hauskempaa meillä on yhdessä.

Aseet

Merkittävä osa meistä rakentaa edelleen aseensa itse, mutta ryhmän merkitystä ei voi väheksyä. Välineiden saatavuus tai niiden rakentamisen vaatima aloitteellisuus on yksi boffausta aloittelevan harrastajan haasteista. Ryhmät auttavat toki uusia paljon, mutta tällöin bofferinrakennuksen taito ei välttämättä siirry eteenpäin.

Vaikka valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että heille on selvää kuinka turvallinen bofferi rakennettaan, voivat lajiliitto ja sääntötyöryhmä auttaa tässä merkittävästi kehittämällä ja selkeyttämällä säännöstöä sekä julkaisemalla ohjeita ja esimerkkejä hyvistä rakennustavoista.

Turvallisuus

(Osuus vastaajista jotka ovat samaa mieltä väittämän kanssa)

Turvallisuus on puhuttanut meitä läpi vuosien, useimmiten silloin, kun jotain sattuu ja pohdimme millaisia rajoja harrastuksellemme haluamme asettaa. Siitä huolimatta, että boffaaminen on verrattain turvallinen laji, liittyy kaikkeen kamppailuun fyysinen riski.

Mitä tämä tarkoittaa meille?

Riskien minimoiminen ja toisistamme huolehtiminen on meidän jokaisen vastuulla, mutta sääntötyölle tämä asettaa selvät raamit. Haluamme, että kaikki voivat tuntea tämän olevan turvallinen laji, jota voi harrastaa ilman pelkoa vakavista haavereista. Tätä varten lajiliitto tulee jatkossa seuraamaan erilaisten vammatyyppinen määrää tapahtumissa paljon entistä tarkemmin ja tukemaan turvallisuutta edistäviä muutoksia, joilla näitä saadaan vähenemään.

Turvallisuus puhuttaa, mutta minua rohkaisee kertoa että suurin osa EA-tapauksista viimekin vuonna liittyy nesteytykseen, huonoista varusteista johtuviin hiertymiin ja vastaaviin ennaltaehkäistäviin ongelmiin. Tässäkin tapauksessa tiedotus ja valistaminen on meidän tärkein tehtävämme.

Toinen tärkeä turvallisuuteen liittyvä aihe on henkinen ja fyysinen häirintä tapahtumissa, tapahtuminen ulkopuolella ja verkossa.

Seuraava on oma mielipiteeni, mutta uskon sekä hallituksen että jokaisen lajia rakastavan harrastajan jakavan sen:

Tämän on loputtava.

Ymmärrettävyys

(Vastausvaihtoehdot järjestyksessä: Vastustajan osuminen ottamattomuudesta johtuvat epäselvyydet, Omien osumien laskemisen vaikeudesta johtuvat epäselvyydet, Osumista huutelu kesken taistelun, Sääntörikkeistä valittaminen taistelun jälkeen, Puolijakojen epätasapainoisuus, Skenaarion sääntöihin liittyvät epäselvyydet, Omien ja vastustajien erottaminen toisistaan, Omien löyminen)

Ymmärrettävyys on boffauksen ytimessä. Sen kautta uusien harrastajien tuominen lajiin helpottuu. Onhan boffauksen suurimpia vahvuuksia se, että jokainen voi ottaa miekan käteensä ja pitää hauskaa ensimmäisistä treeneistä lähtien. 

Kysyttäessä mitkä asiat aiheuttivat eniten harmitusta Sotahuudossa, muutaman ymmärrettävyyteen liittyvää kategoriaa nousee ylitse muiden:

Osumien ottamiseen liittyvät vaikeudet, skenaarion sääntöihin liittyvät epäselvyydet ja omien ja vastustajien erottaminen toisistaan.

Skenaariosääntöjen selkeys ja yksinkertaisuus ovat suureksi eduksi, ja niiden selkeä kommunikointi tärkeää. Tapahtumien järjestäjät voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että skenaariosäännöt olisivat mahdollisimman selkeät, ja poikkeustapauksia sekä harvinaisiin tilanteisiin liittyviä tarkennuksia olisi mahdollisimman vähän. Osana tapahtumajärjestäjien tukemista sääntötyöryhmä tulee keräämään palautetta ja hyviä käytänteitä ja pyrkii koostamaan nämä oppaaksi, joka auttaa tulevia järjestäjiä hyvien skenaarioiden suunnittelussa.

Vastustajien tunnistaminen on nykymuotoisessa Sotahuudossa merkittävä ongelma, varsinkin uusille pelaajille, joille ryhmät eivät ole entuudestaan tuttuja. Tätä pahentaa merkittävästi osapuolien toistuva vaihtuminen kesken tapahtuman.

Osuminen ottamisen vaikeudet ovat boffauksen kulttuuriristiriitojen ytimessä, mutta on samalla totta että lajimme on näiltä osin toisinaan hyvin vaativa. Kun yhdistämme sen, että moni boffaa harvoin, panssarit ovat usein päällä vain tapahtumassa ja heitämme päälle Sotahuudon intensiivisen taistelukokemuksen, ei ole yllätys, että erimielisyyksiä osumien laskussa tapahtuu. Helppoa hopealuotia tähän ongelmaan ei ole, mutta sääntöjen osalta voimme pyrkiä kehittymään suuntaan, joka parantaa tilanteiden läpinäkyvyyttä ja pitää huolen, että säännöt ja keskivertopelaajan oletukset siitä, miten niitä tulkitaan, ovat mahdollisimman lähellä toisiaan. Tämä voi tapahtua tuomalla sääntöjä lähemmäs olemassa olevaa kulttuuria, mutta ensisijaisesti se tapahtuu valistamalla ja tiedottamalla koko skeneä sääntöjen yhteisestä tulkinnasta.

Hauskuus

(Vastausvaihtoehdot järjestyksessä: Eläytyminen taistelukentän tunnelmaan, Vakava kilpailu, Taisteluiden suuri koko, Yksittäisten tilanteiden selvyys, Taistelun tekninen haastavuus, Yhteistoiminta ryhmän kanssa, Yhteistoiminta muiden ryhmien kanssa, Oman aselajin tai tekniikoiden testaaminen, Armeijoiden näyttävyys, Johtaminen)

Miksi me sitten taistelemme? Menneistä erimielisyyksistä huolimatta olemme tässä monessa mielessä enemmän samaa mieltä kuin ehkä arvaisimme. Lähes kaikki meistä arvostavat yhteistoimintaa suuressa tapahtumassa ja sen tuomaa ainutlaatuista kokemusta. Eläytyminen on tärkeää kahdelle kolmesta sotahuutajasta ja yli puolet arvostaa armeijoiden näyttävyyttä ja oman aselajin harrastamista ja testaamista.

Meidän tehtävämme lajiliittona, tapahtuman järjestäjinä ja harrastajina on nähdä ja ymmärtää tämä toiveiden ja riemun monimuotoisuus sekä nauttia yhdessä näistä asioista. Boffaus on monipuolinen laji ja uskon, että oikea suunta on se, jossa voimme oman hauskamme välissä nauttia myös toisen puolesta, silloin kun laji tarjoaa niitäkin asioita, jotka itselle eivät ole ykkösiä.

Sallivuus

(Osuus vastaajista jotka ovat samaa mieltä väittämän kanssa)

Kuten aiemmasta jo päättelimme boffaaminen on yli puolelle meistä laji, jossa oman luovuuden ja ideoiden merkitys on suuri. Nämä poluntallaajat ovat olleet lajimme sielu ja siemen ja siksi tämä on yksi lajiliiton keskeisistä arvoista. Haluamme, että luovuudelle on jatkossakin tilaa lajissamme.

Tilanne on päällisin puolin kohtuullinen, mutta parannettavaakin vaikuttaa vielä löytyvän. Melkein 40% vastaajista on sitä mieltä että heidän toivomaansa harrastusta rajoitetaan jossain määrin.  

Sääntömuutostyön strategia ja aikataulu

Viime vuoden puolella avasimme liiton verkkotapahtumassa sääntömuutostyöryhmän strategiaa. Sen voisi tiivistää seuraavasti: 

Haluamme määritellä hyvän pohjan ja periaatteet, joilla muutoksia tehdään, kehittää lajia päämäärätietoisesti ja erityisesti seurata muutosten onnistumista näiden pelaajakyselyiden kautta.

Boffauksen säännöt ovat koko skenen asia. Jokainen meistä on osa sitä, miten lajia harrastetaan, miten sääntöjä tulkitaan ja miten sitä opetetaan eteenpäin uusille. Boffaus on rakentunut innostuneiden, ahkerien ja etsivien ihmisten harteilla, jotka ovat vuosikausia etsineet parhaita tapoja tehdä asioita.

Haluammekin, että prosessi ja siihen vaikuttaminen on kaikille avointa ja aikataulut selviä. Tämän artikkelin lopussa on linkki sääntömuutosehdotus lomakkeeseen, jota kautta jokainen voi ehdottaa tapoja, joilla lajiamme voisi parantaa. Tämän vuoden osalta lomake on auki helmikuun loppuun asti. Maaliskuussa käsittelemme ehdotukset ja julkaisemme tämän kauden mahdolliset muutokset perusteluineen. Seuraavana vuonna sääntömuutoslomake aukeaa heti Sotahuudon jälkeen ja on auki jouluun asti jonka jälkeen työryhmä käsittelee muutokset heti vuoden alussa.

Työryhmän on tällä hetkellä hyvin miehitetty, mutta jos sinulla on intoa ja ajatuksia siitä, kuinka prosessia voisi entisestään kehittää tai kokemusta tällaisesta tutkimusperäisestä kehitystyöstä, ole ihmeessä yhteydessä allekirjoittaneeseen. 

Kiitos, jos luit tänne asti ja toivotan teille kaikille mukavaa boffokesän odotusta sääntömuutosehdotuslomakkeen saattelemana: 

Terveisin

Sääntömuutostyöryhmän puheenjohtaja – Vesa Ylhäinen

sekä työryhmän jäsenet: 

Heikki Tikkanen  – Roni Ekman – Anna Starck – Eetu Sipilä – Sampo Hakola – Oskari Spåra – Atso Ikäheimo – Aleksi Holtari

fiFI